top of page
A7E5ABBC-C82F-4B78-8356-95036058047B.JPG

SÖDERTÄLJE
INTERNATIONELLA
KYRKA

Södertälje Internationella Kyrka är en varm och levande pingstförsamling, som vill verka för varje människas bästa i vår stad, region och i världen genom mission och socialt arbete.

Varje vecka betjänar vi människor genom gudstjänster och samlingar på svenska, finska och arabiska - samt barn och ungdomar på svenska.

Vi tillhör samfundet Pingst FFS – fria församlingar i samverkan. Besök rörelsens hemsida på www.pingst.se.

DU HITTAR OSS HÄR

kirkko_edited_edited.jpg

Adress: Cederströmsgatan 9, 15173 Södertälje

Telefon: +46 (0)8 550 800 98

​​E-post: info@internationellakyrkan.se

Facebook: Södertälje internationella kyrka

Klicka HÄR om du vill komma i kontakt med vår personal.

Ge en gåva till Södertälje Internationella Kyrka

Swish: 123 63 350 61

Plusgiro: 86 54 52-7

Bankgiro: 803-8010

DET HÄR TROR VI PÅ

icons8-holy-bible-100.png
1200px-Emblem_of_Kuzumaki,_Iwate.svg.png
icons8-statue-of-christ-the-redeemer-64.
1200px-Man-and-woman-icon.svg.png
icons8-dove-100.png
people-512.png
baptism-icon-png-2.png
920736-200.png
344075-200.png
6895181_preview.png

BIBELN

2 tim 3:16-17, 1 tess 2:13, 1 petr 1:23

Bibeln är Guds Ord som blivit till genom den Helige Andes inspiration, och är den enda grunden för vår lära.

GUD ÄR TREENIG

1 mos 1:26-27, matt 28:19

Det finns en evig Gud i tre personer: Fader och Son och den Helige Ande. Gud är Skaparen av himmel och jord.

JESUS ÄR GUDS SON

joh 1:1-18, joh 3:16-17, hebr 1:1-3

Jesus Kristus är Guds Son, som avlades av den Helige Ande, föddes till människa genom jungfru Maria. Han levde ett syndfritt liv, undervisade och gjorde under och tecken. Genom sin död på korset försonade han världens synd, uppstod från döden och togs upp i himlen där han sitter vid Faderns högra sida..

 

MÄNNISKAN ÄR SKAPAD TILL GUDS AVBILD

1 mos 1:26-27, rom 10:9-10

Gud skapade människan till sin avbild och till gemenskap med sig själv, men genom syndafallet blev människan skild från Gud. Genom att tro på Jesus får människan rättfärdigheten som en fri gåva och blir född på nytt till ett Guds barn.

 

DEN HELIGE ANDE

joh 3:1-6, joh 14:15-18, apg 1:8, 1 Kor 12:1-13

Den Helige Ande väcker människan andligt, så att han kan ta emot frälsningen som Gud förberett, då den Helige Ande kommer och bor i honom. Jesus Kristus döper den troende i den Helige Ande, som delar ut nådegåvor till församlingens uppbyggnad såsom under apostlarnas tid. Den troende är tänkt att leva ett liv den Helige Andes fullhet och bära Andens frukt.

 

FÖRSAMLINGEN

matt 16:13-19, apg 2:42-47

Församlingen är ett troendes samfund, grundad och ledd av Kristus och byggd på apostlarnas undervisning. Alla troende i hela världen och i alla tider hör ihop i den gemensamma församlingen, som på ett synligt sätt förkroppsligas i den lokala församlingen. Jesus Kristus befallde sin församling att göra alla folk till lärjungar, att döpa och lära dem. Församlingen bildar ett andligt prästerskap, vars uppgift är att tjäna Herren och visa kristlig kärlek mot alla medmänniskor.

DOPET

matt 28:19, 1 petr 3:18-22

Dopet som Jesus instiftade hör ihop med Guds frälsningsverk. Dopet utförs genom Jesu Kristi befallning i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn genom att nedsänka den troende i vatten. Den döpte ansluts till den lokala församlingen.

 

NATTVARDEN

1 kor 11:23-32, matt 26:26-30

Nattvarden är en minnes- och gemenskapsmåltid som Jesus instiftat för sina efterföljare, där han själv är närvarande genom tro. Nattvarden förkunnar Jesu försoningsverk och är en delaktighet i hans död och uppståndelse.

UPPSTÅNDELSEN

1 kor 15:12-34, rom 8:18-39

Alla människor upplever kroppens uppståndelse. De rättfärdiga uppstår i livets uppståndelse och de ogudaktiga i domens uppståndelse.

JESUS ANDRA TILLKOMMELSE

apg 1:6-11, 2 petr 3:1-13

Enligt sitt löfte hämtar Jesus sin församling till sig, varefter han som kung kommer för att regera hela världen. Gud skapar en ny himmel och en ny jord. Detta är de rättfärdigas eviga del.  

bottom of page