top of page

ons 20 apr.

|

Centrala Södertälje

Årsmöte

Välkommen till församlingens årsmöte den 20 april kl. 18.30.

Registrering är stängd
Se andra evenemang
Årsmöte
Årsmöte

Var och När?

20 apr. 2022 20:30

Centrala Södertälje, Cederströmsgatan 9, 151 73 Södertälje, Ruotsi

Info

ÅRSMÖTETS DAGORDNING

§ 1   Mötets öppnande

§ 2   Val av mötets ordförande

§ 3   Val av mötessekreterare

§ 4   Val av personer att justera protokollet

§ 5   Godkännande av dagordningen

§ 6   Årsmötets behöriga utlysande

§ 7   Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

§ 8   Interna revisionsberättelse

§ 9   Frågan om ansvarsfrihet

§ 10   Val av ordförande till verksamhetsår 2022.

§ 11   Val av styrelsens övriga ledamöter till verksamhetsår 2022.

§ 12   Val av interna revisorer till verksamhetsår 2022.

§ 13   Val av firmatecknare

§ 14   Övriga frågor

§ 15   Mötets avslutande

Dela detta evenemang

bottom of page