top of page

Församlingsmöte med stadgeändringar


Välkommen till församlingsmötet onsdagen den 9 mars kl. 18.00.


På förra församlingsmötet bestämde vi att gå vidare med stadgeändringar som vi kommer att besluta om på detta möte.


STADGEÄNDRINGAR


Paragraf 15 och punkt 8 säger: "Val av två revisorer med suppleanter."


Vi vill ändra Paragraf 15 och punkt 8 till följande text: ”Val av två revisorer med suppleanter. Detta val sker om det saknas yttre, auktoriserade revisorer."


. . .


Paragraf 17 säger: "Kallelse till såväl ordinarie som extra administrationsmöte skall ske minst tolv (12) dagar före mötets hållande genom tillkännagivande dels i söndagsgudstjänsten, dels i Södertälje dagliga tidningar, som styrelsen äger bestämma."


Vi vill ändra Paragraf 17 till följande text: "Kallelse till såväl ordinarie som extra administrationsmöte skall ske minst tolv (12) dagar före mötets hållande genom tillkännagivande dels i söndagsgudstjänsten, dels i sociala medier, som styrelsen äger bestämma."

18 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Julen 2022

Comments


bottom of page