KVINNOKVÄLL

FÖRSAMLINGENS
VERKSAMHET

Gudstjänster

Bönesamlingar

Barnen

Ungdomar

Kvinnokvällar

Musik

Bokhandel

Second Hand

En härlig grupp kvinnor träffas varannan tisdag kväll (udda veckor) kl. 18:00 i kyrkans cafélokal.

     Kvinnokvällen är på finska och börjar vanligtvis med sång och fika, och fortsätter med en kort tanke och diskussion. En viktig del av kvällen är att vi delar livet tillsammans och ber för varandra.

 

Du är varmt välkommen till gemenskap med andra kvinnor mitt i vardagen! I kalendern ser du när vi samlas nästa gång.

 

För mer information kontakta:

Maire Leppioja

Mobil 070 0926557