top of page

BIBELSTUDIE

FÖRSAMLINGENS
VERKSAMHET

Bibelstudie

Barn

Ungdomar

Bokhandel

Second Hand

För tillfället har vi inga svenskspråkiga gudstjänster, men vi vill välkomna dig till bibelstudier under hösten 2022.

 

Dessa kvällar är för dig som vill fördjupa din relation med Jesus och till Bibeln. Under höstterminen kommer vi att studera Bibelns första bok – Genesis ”ursprung” (alltså 1 Moseboken).

 

Vi vill också skapa utrymme för en fördjupad gemenskap. Därför kommer vi att börja kvällarna med fika och avsluta kvällen med bibelsamtal. Bibeln behöver läsas och tolkas i en gemenskap där man också får möjlighet att ställa frågor. Välkommen med. Vi öppnar våra Biblar för att lära oss, vi öppnar våra hjärtan för Guds tilltal.

Kvällarna är kostnadsfria, men vi tar en självkostnads-pris för fikat.

UPPLÄGG

18.30 Fika och gemenskap

19.00 Lovsång och bön

19.10 Undervisning

19.55 Bibelsamtal

20.30 Avslut

DATUM

25 AUG

1 SEPT

8 SEPT

15 SEPT

6 OKT

13 OKT

20 OKT

10 NOV

17 NOV

1 DEC

8 DEC

15 DEC

bottom of page