top of page
Wavy Net.jpg

Verksamhetsberättelse och bildspel 2022

Ps. Det vi inte fick med i verksamhetsberättelsen var att vi har haft en bred musikverksamhet under året. Vi har haft en kör som har varit aktiva på gudstjänsterna ungefär en gång i månaden. Dessutom har vi haft grupper i olika konstellationer som har lett lovsången och musiken på söndagsgudstjänsterna.

Vi har också haft en bokshop som varit öppen nästintill varje söndag. Där har man kunnat köpa kristen litteratur, biblar, vykort m.m.

bottom of page