top of page
Wavy Net.jpg

ÅRSMÖTET SKJUTS UPP
Nytt datum 20/4-2022 KL. 18.30
Södertälje Finska Pingstförsamling
Cederströmsgatan 9

Kära församlingsmedlem. Vi skjuter upp årsmötet till den 20 april kl. 18.30. Anledningen är att vi inte har hunnit att bli klara med bokslutet i god tid så att våra revisorer kan granska den.

Vi ber om ursäkt för detta och välkomnar alla medlemmar till årsmötet den 20 april istället.

Jonas Päivärinta

Ordförande

Välkommen!

Årsmötet kommer att hållas på onsdagkväll den 20 april kl. 18.30 i kyrkan, Cederströmsgatan 9, Södertälje.  

 

Verksamhetsberättelsen, bokslutet med resultat- och balansräkning m.m. finns att läsa i kyrkan, kontakta oss så bokar vi tid med dig.

 

Har du ett ärende eller en fråga till årsmötet så behöver detta skickas in i förväg till info@internationellakyrkan.se senast söndagen 13/4-2022.

Tervetuloa!

Seurakunnan vuosikokous pidetään keskiviikkona 20. huhtikuuta klo 18.30 kirkolla, Cederströmsgatan 9, Södertälje.  

 

Vuosikertomuksen, tilinpäätös jne. voi lukea paikan päällä kirkolla. Ota yhteyttä niin voidaan varata aika sinun kanssa.

 

Jos sinulla on jotakin kysyttävää tai muuta asiaa vuosikokoukseen, se on lähetettävä etukäteen osoitteeseen info@internationellakyrkan.se viimeistään sunnuntaina 13/4-2022.

ÅRSMÖTETS DAGORDNING

 

§ 1        Mötets öppnande

§ 2        Val av mötets ordförande

§ 3        Val av mötessekreterare

§ 4        Val av personer att justera protokollet

§ 5        Godkännande av dagordningen

§ 6        Årsmötets behöriga utlysande

§ 7        Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

§ 8        Interna revisionsberättelse

§ 9        Frågan om ansvarsfrihet

§ 10      Val av ordförande till verksamhetsår 2022.

§ 11      Val av styrelsens övriga ledamöter till verksamhetsår 2022.

§ 12      Val av interna revisorer till verksamhetsår 2022.

§ 13      Val av firmatecknare

§ 14      Övriga frågor

§ 15      Mötets avslutande

bottom of page